ambulatorium-modelka15AMBULATORIUM

je tu pre napĺňanie jednej zo základných potrieb ľudí, čím je snaha o dosiahnutie zdravia prostredníctvom regeneračnej rehabilitácie.  Komplexné   regeneračné  služby   okrem   individuálneho   komfortu   prinášajú   zameranie  pozornosti  na  ozdravné mechanizmy v organizme človeka – liečia a upevňujú zdravie.

Kto?

Činnosťou v rámci Ambulatoria Mgr. Štefan Lednický  nadväzuje na svoje skúsenosti v oblasti športovej  a  klasickej  masáži  už  od  roku  1991. Po  vyše  20  rokoch prehlbovania znalostí a skúseností  v  oblasti  liečebnej  regenerácie nastal čas na systematickú a komplexnú pomoc klientom.   V  súčasnosti  dáva  dôraz  na  holistický  prístup  k  liečbe  konkrétneho  problému.  Rospoznáva príčinu,  nastavuje terapiu, lieči a tiež odporúča ako vytvoriť sebaozdravné návyky. „Pomáham ľuďom napĺňať ich rozhodnutie žiť zdravo a dobre. Jednoducho – ŽIŤ!“

Ako?

Diagnostikou pohybového aparátu patentovo chráneným  systémom, ambulatorium-modelka12palpačným vyšetrením, posúdením disbalancií   v   svalovo  šlachových  dráhach,   meraním  odporu  pokožky, posúdením  telesných  teplôt, diagnostikou Bioreper, Voll a BioVoll, iridologickým a slerologickým rozborom a ďalšími technikami. Posobením  na   biologicky  aktívne  akupunkúrne  body bezbolestnou,   neinvazívnou   elektropunktúrou, využívajúc   tradičné  čínske  postupy.    Liečbou  prostredníctvom  densterapie.   Špeciálnymi  masážnymi technikami  podľa princípov energetického toku. Elektomagnetickou terapiou pôsobiacou v milimetrovom písme.  Nastavovaním termoregulácie,  rehabilitačným cvičením,  dýchacími cvičeniami,  úpravou stravy a pitného režimu atď.

Komu je určené?

Deťom aj dospelým.  Našimi  klientmi  sú pacienti s diagnózou od lekára, ale aj  tí,   ktorí  nepoznajú   príčinu   svojho  oslabenia,   športovci   v   rôznej   fáze tréningovej prípravy, ľudia obľubujúci kvalitné regeneračné procedúry.

Služby

Hlavnou  službou  je  dôkladná  diagnostika  stavu  organizmu  klienta, ambulatorium-modelka6 a  na  základe  analýz  určenie  a realizovanie presne zameraných liečebných procedúr.  Terapia je nasmerovaná na zmiernenie,  či úplné odstránenie zdravotného problému. Doplnkovými činnosťami je poradenstvo v životnom štýle  z pohľadu stravovania a predaj zdravotníckych doplnkov a preparátov. diagnostika,      terapia,     regenerácia,     masáže čiastkové i celkové,    termoregeneračné procedúry,  infračervené žiarenie,     Denas,     IWT,     HaiHua,     akupresúra,     elektroakupunktúra,   bankovanie, poradenstvo,   cvičenie,    detoxikácia…

Upozornenie

Používané regeneračné postupy sú doplnkom liečby klasickou medicínou. Nie sú náhradou klasickej medicíny.

 Posted by at 4:54 pm